23/05/2024 1:03 AM
MỤC HỎI ĐÁP
Các câu hỏi khác

Người hỏi: nguyễn abc       Ngày hỏi: 17/07/2012
Tiêu đề: Các thủ tục của hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi
Nội dung hỏi:

Tôi tên Nguyễn Văn ABC đại diện công ty abc muốn hỏi các thủ tục để vay hỗ trợ cho hệ thống xử lí nước thảiTên người trả lời: Diệp Thị Minh Diễn       Ngày trả lời: 12/10/2012
Nội dung trả lời:

Để thực hiện vay vốn cho hệ thống xử lí trên cần các thủ tục sau:

 

I. Các hồ sơ Chủ đầu tư lập

          1. Giấy đề nghị vay vốn.

          2. Dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường đã phê duyệt.  

II. Các tài liệu đi kèm

Các hồ sơ pháp lý

1.       Quyết định thành lập (nếu có).

2.       Điều lệ hoạt động (nếu có)

3.       Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4.       Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật.

Các hồ sơ tài chính

5.       Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất

Đối với các dự án có mức vay từ 5 tỷ trở lên yêu cầu báo cáo tài chính phải được kiểm toán.

6.       Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các hồ sơ bảo đảm tiền vay

7.       Bảng kê tài sản (tên tài sản, tình trạng tài sản, hình thức sở hữu) dùng để đảm bảo tiền vay.

8.       Xác nhận được bên thứ 3 bảo lãnh để vay vốn (trường hợp bảo lãnh).

Chú ý:

          - Các hồ sơ phải lập (Mục I), các hồ sơ đi kèm (Mục II) trên đây đề nghị Chủ đầu tư khi gửi cho Quỹ BVMT lập kèm Bảng kê.

          - Tài liệu photo copy phải được sao y bản chính của đơn vị.Tổng truy cập: 852063
Đang truy cập: 4