29/09/2023 10:49 AM
DANH SÁCH THÔNG TIN VĂN BẢN
Chủ đề:
Thông tin Quỹ
Dạng văn bản
Địa phương
Số văn bản:
19/QĐ-QBVMT
Tiêu đề:
Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai (BVMT)
Ngày đăng:
07/08/2013
Nội dung:

Ngày 06/8/2013, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ BVMT đã ký ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Quỹ BVMT tại Quyết định số 19/QĐ-QBVMT ngày 06/8/2013.

Quy chế Quản llý tài chính của Quỹ BVMT gồm 4 chương 22 điều, quy định việc quản lý và sử dụng  vốn cho vay hỗ trợ, tài trợ, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường;.... và quy định chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán đối với hoạt động của Quỹ BVMT.

Đường dẫn File:
19-QD-QCQLTC.pdf
Dạng văn bản:
Chủ đề:
Số văn bản:       Tiêu đề:
Đăng từ ngày:       Đến ngày:
//-----------
Tổng số văn bản: 20
Số văn bảnTiêu đềTải văn bản 
Số 16/QĐ-QBVMTQuyết định V/v Ban hành danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng NaiDownloadChọn
55/2014/QH13Luật Bảo vệ môi trườngDownloadChọn
16/QĐ-QBVMTQuy trình tín dụng Quỹ Bảo vệ môi trườngDownloadChọn
19/QĐ-QBVMTQuyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai (BVMT)DownloadChọn
06/2013/TT-BTNMTThông tư số 06/2013/TT-BTNMT quy định danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (Ngày ban hành: 07/5/2013; Ngày có hiệu lực: 01/7/2013)DownloadChọn
59/2013/NĐ-CPNghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (Ngày ban hành: 17/6/2013; Ngày có hiệu lực: 31/7/2013)DownloadChọn
66/2013/NĐ-CPNghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Ngày ban hành: 27/6/2013; Ngày có hiệu lực: 15/8/2013) DownloadChọn
01/2012/QĐ-UBNDQuy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng NaiDownloadChọn
01/7/2013Từ ngày 01/7/2013, sẽ có 9 Luật bắt đầu có hiệu lực, trong đó có một số nội dung nổi bật như sau:DownloadChọn
3082/UBNDQuyết định phê duyệt vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, các cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng NaiDownloadChọn
347/UBNDQuyết định phê duyệt vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, các cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng NaiDownloadChọn
236/QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, các cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng NaiDownloadChọn
01/2008/UBNDBan hành Quy định về quy hoạch, xây dựng vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng NaiDownloadChọn
04/2012/BTNMTThông tư hướng dẫn tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm mõi trườngDownloadChọn
117:2009/NĐ-CPNghị định 117 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngDownloadChọn
12/2011/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn quản lý chất thải nguy hạiDownloadChọn
59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắnDownloadChọn
QCVN 28:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tếDownloadChọn
QCVN 25:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắnDownloadChọn
QCVN 20:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với một số chất hữu cơDownloadChọn
12
Tổng truy cập: 801949
Đang truy cập: 8