19/06/2024 11:48 PM
Tin ảnh > Thông tin chung
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2016
15/01/2016
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2016

       Sáng ngày 14/01/2016, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Quỹ Bảo vệ môi trường đã tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2016. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Minh Đức - Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ BVMT, ông Huỳnh Trung Dũng - UVTV.Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, ông Nguyễn Thái Khôi Vũ - Phó Chánh Văn phòng Sở, Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Khoáng sản; Chi cục Bảo vệ môi trường; Thanh tra Sở; Trung tâm Công nghệ Thông tin; Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Chi cục Quản lý Đất đai., cùng 17 cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Quỹ.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Như - Phó Giám đốc Quỹ trình bày các báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2015; Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và thực hiện dân chủ của Quỹ năm 2015; Kế hoạch công tác năm 2016 và biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức và người lao động năm 2016. Theo đó, trong năm 2015, toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Quỹ Bảo vệ môi trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

       - Từ nguồn vốn được cấp, Quỹ đã duyệt cho vay nâng tổng đến nay là 41 dự án với số tiền 142,449 tỷ đồng và thông qua nguồn vốn được vay của Quỹ, các dự án đầu tư về bảo vệ môi trường được thực hiện, đi vào hoạt động góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

      - Quỹ đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông Môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tài trợ thùng rác các loại cho một số trường học trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em nhỏ ngay từ độ tuổi thiếu niên, nhi đồng với số tiền là 85.798.227 đồng nâng tổng số tiền tài trợ đến nay là 172.703.227 đồng, hoàn thành kế hoạch giao.

       - Đã tiếp nhận, quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh với số tiền là 15,646 tỷ đồng/29 dự án nâng tổng đến nay đã tiếp nhận 59,233 tỷ đồng/43 dự án, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

       - Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng và mọi hoạt động của Quỹ liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức và người lao động đều được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ. Đảm bảo điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động tiếp tục được quan tâm, duy trì và thực hiện tốt. Qua đó, tạo môi trường làm việc tốt, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Mặc dù phần lớn nội dung, nhiệm vụ tôi đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành theo tiến độ theo Chương trình công tác năm 2015, tuy nhiên vẫn còn một số công việc hạn chế, tồn tại: (1) Công tác cho vay còn bị chậm: Năm 2015, các đơn vị có nhu cầu vay vốn đầu tư các dự án về bảo vệ môi trường đã có văn bản đăng ký vay vốn của Quỹ, nhưng do nhiều yếu tố như chưa triển khai được dự án, chưa hoàn thành đánh giá tác động môi trường, chưa có tài sản đảm bảo khoản vay,... nên còn chậm hoàn thành hồ sơ để Quỹ thẩm định cho vay, dẫn đến việc cho vay còn chậm; (2) Về thu hồi nợ: Mặc dù Quỹ đã có nhiều nỗ lực, có nhiều biện pháp để thu hồi nợ nhưng vẫn tồn tại 02 chủ dự án còn chậm trả nợ (Công ty Giấy Tân Mai, HTX Mai Linh) với số tiền là 764.807.250 đồng. Quỹ đã có nhiều biện pháp để thu hồi nợ và các đơn vị cam kết sẽ thực hiện trả nợ theo thời gian đã thống nhất.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Hoàng Thị Nhung - Giám đốc Quỹ trình bày các báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, trong đó Giám đốc Sở đã tập trung kiểm điểm về  lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao; về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; những hạn chế, tồn tại và giải pháp tập trung chỉ đạo trong thời gian tới và Giám đốc Quỹ cũng đã Báo cáo công khai kết quả hoạt động tài chính năm 2015 và dự toán thu, chi năm 2016. Tiếp theo bà Lê Thị Tuyết - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Quỹ thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ.

       Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước được Sở giao trong năm 2016, Giám đốc Quỹ và Tổ trưởng Tổ Công đoàn đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua và kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động ra sức phấn đấu, phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016.

       Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Nhung - Giám đốc Quỹ đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến góp ý của viên chức Quỹ và sẽ đưa vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Đồng thời bà Hoàng Thị Nhung - thay mặt Lãnh đạo Quỹ phát biểu đáp từ và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Đặng Minh Đức - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch HĐQL Quỹ BVMT tại Hội nghị.

      Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2015, ông Nguyễn Thái Khôi Vũ - Phó Chánh Văn phòng Sở đã công bố Quyết định khen thưởng và trao Giấy khen cho Tập thể Quỹ Bảo vệ môi trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến năm 2015", trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 02 cá nhân và Giấy khen cho 05 cá nhân của Quỹ.

Một số hình ảnh tại buổi tổ chức Hội nghị viên chức 2016

 

 

 


Tác giả: Đức Thịnh



Các tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 859793
Đang truy cập: 5