20/06/2024 12:21 AM
Tin tức - Sự kiện > Thông tin chung
KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VAY TỪ QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI - NĂM 2017
30/11/2017
KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VAY TỪ QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI - NĂM 2017

      Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-QBVMT ngày 17/4/2017 của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường về việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai - năm 2017; Quỹ Bảo vệ môi trường đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai - năm 2017. Quỹ đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay đối với 26 dự án vay vốn tại Quỹ.

      Qua kiểm tra cho thấy, các chủ dự án đều đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, triển khai thực hiện dự án, đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đúng theo cam kết trong hồ sơ vay vốn và đúng theo Hợp đồng tín dụng đã được ký kết với Quỹ bảo vệ môi trường. Đến nay 100% các dự án đã hoàn thành việc đầu tư.

     Việc sử dụng vốn vay của các đơn vị vay vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường đảm bảo tiêu chí của UBND tỉnh đề ra, đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

     Việc giải ngân đúng tiến độ, đúng khối lượng thi công, lắp đặt, đúng pháp luật về tài chính. Tính đến hết ngày 30/9/2017, Quỹ đã giải ngân 88.964.500.000 đồng/26 dự án.

     Việc trả nợ gốc và lãi vay của các đơn vị vay vốn cơ bản thực hiện đúng theo cam kết. Đối với một số đơn vị chậm trả nợ gốc và lãi vay, Quỹ đã làm việc với các chủ dự án và tích cực theo dõi đôn đốc nhắc nhở để thu hồi nợ vay.

     Về tài sản đảm bảo nợ vay: Qua kiểm tra, tài sản đảm bảo nợ vay mà các chủ dự án đã thế chấp cho Quỹ bảo vệ môi trường còn đầy đủ, các chủ dự án quản lý, sử dụng bình thường. Một số chủ dự án (02 đơn vị) có đảm bảo một phần khoản vay bằng tài sản hình thành sau đầu tư, việc đầu tư hiện đã hoàn thành, nhưng chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu nên chưa thế chấp tài sản cho Quỹ. Các chủ dự án cam kết sau khi được nghiệm thu sẽ lập thủ tục thế chấp cho Quỹ.

     Qua kiểm tra, các chủ dự án đều thống nhất với số liệu và kết quả kiểm tra của Quỹ Bảo vệ môi trường.


Tác giả: Xuân ViệtCác tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 859808
Đang truy cập: 8