22/07/2024 9:00 AM
Hoạt động nghiệp vụ > Tài trợ với hoạt động khác
Tài trợ và đồng tài trợ
01/06/2012
Tài trợ và đồng tài trợ cho các dự án:

 

 Tài trợ không hoàn lại

- Đối tượng được tài trợ không hoàn lại là các dự án:

      + Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

      + Phổ cập kiến thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

      + Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm, phổ biến và nhân rộng các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.

      + Khen thưởng bảo vệ môi trường.

- Mức vốn tài trợ không quá 50% chi phí để thực hiện nội dung được tài trợ.

- Danh mục, mức tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường hàng năm do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định.

 Danh mục các dự án được ưu tiên vay vốn

1. Nhóm dự án thuộc danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

2. Nhóm dự án thuộc diện ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Nhóm dự án về bảo vệ môi trường của các hợp tác xã và nông thôn.

4. Nhóm dự án của các doanh nghiệp thuộc Chương trình chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.

 Tiêu chí lựa chọn đối tượng hỗ trợ tài chính

1. Tiêu chí 1. Tính cấp thiết của dự án như: khống chế và giảm thiểu tại những nơi đang bị ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng.

2. Tiêu chí 2. Hiệu quả của dự án về môi trường: giải quyết cơ bản hoặc dứt điểm tình trạng ô nhiễm; về kinh tế: tiết kiệm về kinh phí và đạt hiệu suất cao về xử lý ô nhiễm; về xã hội: có tính mô hình nhân rộng.

3. Tiêu chí 3. Tính phù hợp của dự án thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên: xử lý chất thải; phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; nghiên cứu và triển khai công nghệ than thiện môi trường; giáo dục, truyền thông môi trường và nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

4. Tiêu chí 4. Tính chất công nghệ đối với dự án có đầu tư trang thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường.

5. Tiêu chí 5. Khả năng hoàn trả vốn vay đối với dự án đề nghị vay vốn.

 

 

Các tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 872179
Đang truy cập: 8