19/06/2024 11:25 PM
HĐNV Cố định > Hoạt động nghiệp vụ cố định
Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
13/06/2013
Thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ

1/ Nguyên tắc của việc ký quỹ:
- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai.
- Tiền ký quỹ được nộp, hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam; được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và được tính từ thời điểm ký quỹ.
- Tổ chức, cá nhân chỉ được rút tiền lãi một lần sau khi có giấy xác nhận hoàn thành toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường.


2/  Thời điểm thực hiện ký quỹ:
Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ lần đầu trước khi đưa mỏ vào khai thác 30 (ba mươi) ngày. Trường hợp ký quỹ nhiều lần, việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trước ngày 30 tháng 01 của năm ký quỹ.
Hồ sơ ký quỹ gồm:
- Văn bản đề nghị ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân.
-  Quyết định phê duyệt Đề án hoặc Đề án bổ sung.


3/ Hoàn trả tiền ký quỹ:
Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã nộp tiền ký quỹ theo quy định được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ. Việc hoàn trả tiền đã ký quỹ được xác định theo khối lượng đã hoàn thành của từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn của Đề án hoặc Đề án bổ sung đã được phê duyệt và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận.
Hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ gồm:
- Văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.
- Giấy xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ cải tạo, phục hồi môi trường.


Căn cứ theo quy định trên, đề nghị Quý Công ty liên hệ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục ký quỹ theo địa chỉ sau:
Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai: Số 165, đường Đồng Khởi, khu phố 6, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (061) 8878494 - 3857331; Fax: (061) 8823193; Email: qbvmtdn@gmail.com.


Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai thông báo đến Quý Công ty biết để  thực hiện./.

Đính kèm: QĐ 18/2013/QĐ-CP kyquy cai tao, phuchoi moitruong.pdf


Tác giả: Quỹ BVMTCác tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 859787
Đang truy cập: 13