22/07/2024 9:18 AM
Hoạt động nghiệp vụ > Ký Quỹ phục hồi
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 2014
02/03/2015
Kết quả thực hiện Chương trình công tác của Quỹ năm 2014

         Được sự chỉ đạo của Hội đồng Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị liên quan; Quỹ Bảo vệ môi trường đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2014 được phê duyệt; trong đó tập trung hoàn thành tốt 02 nhiệm vụ chính của Quỹ là Hỗ trợ tài chínhTiếp nhận, quản lý, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, cụ thể như sau:

        (1) Đối với nhiệm vụ hỗ trợ tài chính

         Trong năm, đã duyệt cho vay 50,570 tỷ đồng/09 dự án, tăng 62,84% so với năm 2013, đạt 129,17% so với kế hoạch năm 2014.

         Bên cạnh đó, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em nhỏ trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng, trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường trong tầng lớp này, Quỹ đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Môi trường thực hiện hoàn thành Kế hoạch đề ra, đã trang bị 198 thùng rác các loại cho 01 trường tiểu học, 01 trường THCS và Nhà Thiếu nhi tỉnh với tổng số tiền là 86.905.000 đồng.

         (2) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

         - Tiếp nhận tiền ký quỹ: Đã tiếp nhận 11,461 tỷ đồng/28 dự án, đạt 203% so với kế hoạch năm 2014 (chỉ tiêu giao 5,635 tỷ đồng/18 dự án), giảm 12,78% so với năm 2013 (tiếp nhận ký quỹ 13,14 tỷ đồng).

        - Số tiền các đơn vị chậm nộp là 2,485 tỷ đồng/04 dự án, Quỹ đã có văn bản đôn đốc và làm việc với các đơn vị này đồng thời báo cáo về Sở và đề xuất xử lý.

         - Số tiền chưa đến kỳ ký quỹ là 95,226 tỷ đồng/33 dự án.

         - Hoàn trả tiền ký quỹ: Đã hoàn trả 0,183 tỷ đồng/03 dự án, nâng tổng số đã hoàn trả từ trước đến nay là 0,442 tỷ đồng/06 dự án.

        Tiếp tục bám sát và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2015; Quỹ tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính, cải tiến phương thức hoạt động và phát triển nguồn lực và đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

         - Hướng dẫn, tiếp nhận và tổ chức thẩm định 100% các hồ sơ dự án thuộc đối tượng cho vay.

         - Cho vay trên 90% nguồn vốn hiện có của Quỹ Bảo vệ môi trường trong năm 2015.

         - Đảm bảo cấp đủ 100% vốn vay theo tiến độ thực hiện của dự án.

         - Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 7.034 triệu đồng của 23 dự án.

         - Đảm bảo thu hồi nợ gốc cho 28 dự án với tổng số tiền là 21.000 triệu đồng.

         - Kiểm tra 100% các dự án về tình hình sử dụng vốn vay từ Quỹ./.


Tác giả: Minh DiễnCác tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 872188
Đang truy cập: 10