22/07/2024 8:10 AM
Hoạt động nghiệp vụ > Cho vay lãi suất ưu đãi
Kết quả công tác năm 2013
12/11/2013
Thực hiện chương trình công tác năm 2013 được phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-STNMT ngày 01/4/2013 của Giám đốc Sở TNMT

Với 02 nhiệm vụ chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai là  Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi và tiếp nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, trong 10 tháng đầu năm 2013 Quỹ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, như sau:

(1) Nhiệm vụ hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi

Hướng dẫn, tiếp nhận, tổ chức thẩm định dự án vay vốn hỗ trợ

Quỹ đã hướng dẫn hồ sơ đăng ký vay vốn bằng văn bản đến 55 đơn vị có nhu cầu vay vốn với lãi suất theo danh sách của Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai, Phòng Tài nguyên và Môi trường Long Thành, Trung tâm Truyền thông và Tư vấn môi trường – Chi cục Bảo vệ môi trường và Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Các Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp Quỹ và được hướng dẫn hồ sơ đăng ký vay vốn 14 dự án. Trong đó:

-  Phê duyệt cho vay đối với 08 hồ sơ đề nghị vay vốn: (1) Dự án xây dựng hệ thống xử lý bụi và nước thải của Công ty CP Đồng Việt Thành; (2) Dự án đầu tư xe ép rác chuyên dùng của HTX TM – DV – MT Phú Lợi; (3) Dự án đầu tư xe ép rác chuyên dùng của HTX TM – DV Môi trường Mai Loan; (4) Dự án đầu tư xe ép rác chuyên dùng của HTX NN – TM – DV Môi trường Mai Linh; (5) Dự án đầu tư xe ép rác chuyên dùng của HTX Dịch vụ môi trường Thành Lâm; (6) Dự án đầu tư Lò đốt chất thải rắn công nghiệp của Công ty TNHH TM – XD Đa Lộc; (7) Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy XLNT tập trung KCN Nhơn Trạch – Lộc Khang giai đoạn 1 của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang; (8) Dự án đầu tư xe ép rác chuyên dùng của HTX Dịch vụ môi trường Trúc Xanh.

- Đang tổ chức thẩm định 04 hồ sơ đề nghị vay vốn với lãi suất ưu đãi: (1) Dự án HTXL nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa của Công ty TNHH giấy bao bì Bình Minh; (2) Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP Găng tay Nam Việt; (3) Dự án đầu tư lò đốt chất thải nguy hại công suất 300 kg/giờ của Công ty TNHH Tân Thiên Nhiên; (4) Dự án đầu tư 03 xe ép rác chuyên dùng thuộc HTX Thương mại Dịch vụ Phú Lợi.

- Đã Họp Hội đồng thẩm định 02 dự án và các Công ty đang bổ sung, chỉnh sửa theo Biên bản họp Hội đồng. : (1) Dự án đầu tư thêm thiết bị mở rộng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty CP Môi trường Đồng Xanh; (2) Dự án đầu tư 02 hố chôn lấp rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp tại huyện Nhơn Trạch của Công ty Phúc Thiên Long.

Cho vay

a) Duyệt vốn vay:

Tính từ năm 2007 đến nay, đã duyệt cho vay 87,734 tỷ đồng/29 dự án.

Trong 10 tháng đầu năm 2013 duyệt cho vay 19,760 tỷ đồng/08 dự án (đạt 59,87%/33 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2013), tăng 31,73% so với cùng kỳ năm 2012 là 15 tỷ đồng/3 dự án.

Ước duyệt cho vay 2 tháng cuối năm 21,2 tỷ đồng/03 dự án.

b) Cấp vốn (giải ngân):

Từ năm 2007 đến nay, đã giải ngân 80,518 tỷ đồng/27 dự án đạt 91,77%; chưa giải ngân 7,216 tỷ đồng/09 dự án (trong đó có: 05 dự án không có nhu cầu tiếp tục giải ngân, 01 dự án thực tế giải ngân thấp hơn quyết định cho vay do chưa đủ chứng từ, 03 dự án mới có quyết định cho vay chưa đủ chứng từ để giải ngân) chiếm 8,23%. Tính từ đầu năm 2013 đến nay đã giải ngân 15,13 tỷ đồng/06 dự án.

Trong 10 tháng đầu năm 2013 đã giải ngân 15,13 tỷ đồng/06 dự án, tăng 62,78% so với cùng kỳ năm 2012 là 9,295 tỷ đồng/4 dự án.

Ước giải ngân trong 02 tháng cuối năm là 19,154 tỷ đồng/03 dự án.

c) Thu hồi nợ gốc:

Từ năm 2007 đến nay, đã thu hồi nợ gốc 29,192 tỷ đồng/24 dự án (có 05 dự án đã thu xong nợ) đạt 36,26% so với giải ngân; nợ còn phải thu theo kỳ hạn 51,326 tỷ đồng/21 dự án chiếm 63,74%. Tính từ đầu năm 2013 đến nay đã thu hồi nợ gốc 11,147 tỷ đồng/21 dự án.

Trong 10 tháng đầu năm 2013 đã thu hồi nợ gốc 10,884 tỷ đồng/21 dự án. Tăng 41,64% so với cùng kỳ năm 2012 là 7,684 tỷ đồng/16 dự án.

Trong 2 tháng cuối năm, ước thu hồi nợ gốc 3,4 tỷ đồng/19 dự án.

(2) Nhiệm vụ tiếp nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Tổ chức triển khai thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; đảm bảo thủ tục tinh gọn, hiệu quả; theo đó:

- Thông báo đến các đơn vị đã thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trước đây về quy trình, thủ tục ký quỹ theo Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Theo dõi và có văn bản hướng dẫn (lần 1, lần 2) đến 24 Chủ dự án hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo dự án được phê duyệt. Đôn đốc các Chủ dự án thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đúng quy định.

- Tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với 05 mỏ khai thác.

- Đề xuất xử lý đối với các chủ dự án cố tình trì hoãn thời hạn ký quỹ hoặc ký quỹ không đủ số tiền theo phương án ký quỹ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Từ năm 2009 đến nay, tổng số tiền phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 110,088 tỷ đồng/37 dự án. Đã tiếp nhận ký quỹ với tổng số tiền 31,688 tỷ đồng/36 dự án đạt 28,78% (có 9 dự án hoàn thành việc ký quỹ). Số tiền phải ký quỹ và chưa đến hạn ký quỹ 78,40 tỷ đồng/28 dự án chiếm 71,22%.

Trong 10 tháng đầu năm 2013 đã đôn đốc và tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với tổng số tiền là 12,48 tỷ đồng/21 dự án. Ước tính 2 tháng cuối năm 2013 sẽ tiếp nhận tổng số tiền ký quỹ 2,442 tỷ đồng/04 dự án


Tác giả: Quỹ BVMTCác tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 872165
Đang truy cập: 6