20/06/2024 12:13 AM
Hoạt động nghiệp vụ > Ký Quỹ phục hồi
BẠN CẦN BIẾT VỀ ĐỒI TƯỢNG, MỨC LÃI SUẤT CHO VAY 4,28%/NĂM CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
23/03/2016
HỎI Công ty chúng tôi muốn vay vốn với lãi suất ưu đãi, Quỹ BVMT Đồng Nai có thể giới thiệu cho tôi biết về đối trượng được vay vốn, mức ưu đãi lãi suất và lưu ý về hồ sơ đề nghị vay vốn như thế nào?

TRẢ LỜI:

I. Đối tượng vay vốn

- Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế có nhu cầu và đề nghị vay vốn để thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp theo quy định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ưu tiên doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam).

- Có năng lực tài chính đảm bảo khả năng trả nợ gốc và lãi vay.

- Đủ điều kiện về giá trị và pháp lý của tài sản đảm bảo nợ vay theo quy định của pháp luật.

II. Nhóm dự án ưu tiên cho vay vốn

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc diện di dời; cơ sở có nhu cầu vay vốn để đầu tư công trình bảo vệ môi trường khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; cơ sở có nhu cầu vay vốn để đầu tư công trình bảo vệ môi trường theo quy định; ưu tiên hỗ trợ các dự án xử lý các loại chất thải, nước thải; tái chế chất thải. 

- Các tổ chức hoạt động dịch vụ môi trường; ưu tiên các Hợp tác xã thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt.

III. Thời hạn, mức vốn và lãi suất cho vay

- Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ, điều kiện cụ thể của dự án vay vốn và khả năng trả nợ của Chủ đầu tư, nhưng không quá 05 năm.

- Mức vốn cho vay không vượt quá 70% tổng chi phí của dự án đầu tư bảo vệ môi trường.

- Lãi suất cho vay của Quỹ BVMT là lãi suất ưu đãi với lãi suất tối đa không vượt quá 50% mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam công bố vào cùng thời kỳ (hiện nay là 4,28%/năm).

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để đầu tư công trình bảo vệ môi trường, đề nghị Quý Doanh nghiệp liên hệ Quỹ Bảo vệ môi trường theo địa chỉ sau để được hướng dẫn:

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai - Số 165 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.8878494; Fax: 061.8823193;Website: www.quybvmtdongnai.org.vn; Email: qbvmtdn@gmail.com.

Các tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 859805
Đang truy cập: 10