20/06/2024 12:00 AM
Hoạt động nghiệp vụ > Ký Quỹ phục hồi
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI
01/07/2016
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

        Được sự chỉ đạo của Hội đồng Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị liên quan; Quỹ Bảo vệ môi trường đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2016 được phê duyệt; trong đó tập trung hoàn thành tốt 02 nhiệm vụ chính của Quỹ là Hỗ trợ tài chínhTiếp nhận, quản lý, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và trong 06 tháng đầu năm Quỹ đã triển khai thực hiện, đến nay đạt kết quả như sau:

          (1) Đối với nhiệm vụ hỗ trợ tài chính

        a) Về nguồn vốn: Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận nguồn vốn bổ sung là 22,969 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng nguồn vốn của Quỹ là 138,997 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng quy định.

           b) Về hỗ trợ tài chính

         Trong 06 tháng đầu năm 2016 đã tiếp nhận, tổ chức thẩm định và duyệt cho vay 03 dự án với số vốn cho vay là 12,865 tỷ đồng; nâng tổng đến nay đã duyệt cho vay 155,314 tỷ đồng/44 dự án, bao gồm:

           - Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp: 34,250 tỷ đồng/06 dự án.

           - Hệ thống xử lý nước thải: 24,310 tỷ đồng/08 dự án.

           - Hệ thống xử lý khí thải: 07 tỷ đồng/ 01 dự án.

           - Lò đốt chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại: 43,1 tỷ đồng/07 dự án.

           - Xe ép rác chuyên dùng: 17,254 tỷ đồng/17 dự án (21 xe).

           - Hạng mục ô chôn lấp chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải sinh hoạt: 15 tỷ đồng/02 dự án.

           - Hệ thống xử lý nước thải, khí thải: 05 tỷ đồng/01 dựa án.

           - Thiết bị môi trường: 01 tỷ đồng/01 dự án.

           - Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và thiết bị môi trường: 8,4 tỷ đồng/01 dự án.

           (2) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

         Tiếp nhận với số tiền 6,2 tỷ đồng/25 dự án, đạt 86% kế hoạch năm 2016, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2015 (6 tháng đầu năm 2015 tiếp nhận 14,044 tỷ đồng/27 dự án; do năm 2016 các đơn vị khai thác khoáng sản phải ký quỹ giảm).

        Tổng số tiền phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 157,912 tỷ đồng/48 dự án; đã tiếp nhận ký quỹ với tổng số tiền 64,805 tỷ đồng/43 dự án (có 11 dự án hoàn thành việc ký quỹ); đã hoàn trả tiền ký quỹ với tổng số tiền là 1,547 tỷ đồng/07 dự; số tiền còn tạm giữ là 63,258 tỷ đồng/36 dự án; số tiền còn lại chưa ký quỹ và chưa đến thời hạn ký quỹ là 93,107 tỷ đồng/37 (chiếm 58,96% số tiền phải ký quỹ).

           Trong 06 tháng cuối năm 2016, Quỹ tiếp tục tích cực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.


Tác giả: Đức ThịnhCác tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 859796
Đang truy cập: 4